Salonit-AnhovoSalonit AnhovoV podjetju Salonit Anhovo so v zadnjih 10 letih za tehnološke posodobitve namenili okrog 100 milijonov evrov in s tem zagotovili osnove za nadaljnji razvoj. Izboljšave pomenijo ne le boljšo konkurenčnost in večjo kakovost proizvodov, ampak tudi bistveno manjše obremenitve okolja. Da bo cementarna ohranila status ene najsodobnejših v EU, nameravajo investicijsko-razvojne aktivnosti nadaljevati tudi v prihodnje. V letu 2015 bodo v posodobitve tehnološke opreme vložili 11 milijonov evrov. Glavnina bo namenjena postavitvi nove linije za uporabo alternativnih goriv ter vgradnji izločevalca kloridov, ki bo izboljšal proces pečenja. S tem bodo nadaljevali sklop tehnoloških izboljšav procesa. Znižali bodo specifične emisije CO2 iz goriv, kar je tudi eden od poglavitnih ciljev evropske podnebne politike. Po tem kriteriju sicer že danes sodijo med 10 % najbolj učinkovitih cementarn v EU. Nadgradnja bo pomenila stabilnejše obratovanje z manj zastoji in s tem manjše vplive na okolje, izločevalec kloridov pa bo pozitivno vplival tudi na višjo kakovost proizvodov.

Salonit Anhovo, d.d.
www.salonit.si