Ljubljanske mlekarne EKO kazalniki EOL157

V Ljubljanskih mlekarnah smo znatno povečale odkupljene količine ekološko pridelanega mleka – z nekaj manj kot 361.000 l v letu 2017 na dobrih 2.236.000 l v letu 2020. K temu je prispevala tudi zaveza, ki smo jo z Zvezo društev ekoloških kmetov Slovenije podpisali leta 2018 in v kateri smo se zavezali k ambicioznemu cilju – odkupu 5 milijonov slovenskega ekološkega mleka letno do konca leta 2020. V Sloveniji povpraševanje po izdelkih iz ekološkega mleka namreč iz leta v leto narašča, surovine pa je (pre)malo. Tako smo kot največja slovenska mlekarna namenili podporo in spodbudo kmetovalcem ter vsem, ki lahko vplivajo na izboljšanje pogojev za prehod na ekološko pridelavo mleka. Čeprav številka 5 milijonov v lanskem letu še ni bila dosežena, v Ljubljanskih mlekarnah, kjer za slovenski trg trenutno proizvajamo dva izdelka iz ekološko pridelanega mleka – Mu bio jogurt in Mu Cuisine bio skuto – kažemo spodbuden premik v pravo smer.

Ljubljanske mlekarne, d.o.o.
www.l-m.si