Kmetijski institut Slovenije INCREASE

Projekt INCREASE – Inteligentne zbirke genskih virov stročnic za evropske agroživilske sisteme, ki se financira iz programa Obzorje 2020, št. pogodbe 862862, združuje 28 partnerjev iz 14 evropskih držav. S preučevanjem stanja rastlinskih genskih virov štirih pomembnih tradicionalnih stročnic, čičerika, navadni fižol, leča in volčji bob, želi konzorcij razviti učinkovita in uporabna orodja ter metode za ohranjanje kmetijske biotske raznovrstnosti v Evropi. INCREASE združuje sodobne pristope v genetiki in genomiki rastlin, fenotipizacijo z visoko zmogljivostjo, vključno s transkriptomiko in metabolomiko, skupaj z najnovejšim napredkom na področju informacijske tehnologije in umetne inteligence. V okviru projekta bo skupina Kmetijskega inštituta Slovenije pod vodstvom dr. Vladimirja Megliča s svojim znanjem in izkušnjami na področju genetike in genske raznolikosti stročnic pripomogla k ohranjanju agrobiodiverzitete in genskih virov kmetijskih rastlin, kar je ključnega pomena za njihov obstoj in valorizacijo. Več informacij o projektu je na povezavi https://www.pulsesincrease.eu/.

Kmetijski inštitut Slovenije
www.kis.si