Izola
Izola

Občina Izola je lani s Petrolom sklenila 15 letno koncesijsko pogodbo za prenovo in urejanje javne razsvetljave, katere cilja sta bila zmanjšanje svetlobne onesnaženosti in rabe električne energije. Danes se lahko v občini pohvalijo z novimi visoko učinkovitimi LED svetilkami, z najnovejšo tehnologijo samodejnega zmanjševanja svetlobnega toka v času nizke gostote prometa in preurejenimi prižigališči. Vse nove svetilke so usklajene z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja in uporabljajo toplo belo barvo svetlobe 3.000 Kelvinov. Posebna pozornost je bila namenjena svetilkam v starem mestnem jedru. S prenovo je občina dosegla prihranke pri porabi električne energije, ki na letni ravni znašajo preko 800 MWh in s tem znižala izpuste CO₂ za več kot 300 ton letno (količino, ki jo letno vsrka 15.000 dreves). V partnerstvu s Petrolom je Izola dobila obnovljen sistem javne razsvetljave in dosegla pozitivne učinke na okolje.
Petrol d.d. Ljubljana
www.petrol.si