Iskratel EOL155

Trajnostno delovanje posameznika, podjetij in družbe danes ni več stvar etike, temveč nuja in del strateških usmeritev. Tega se dobro zavedamo tudi v Iskratelu, kjer smo med drugim zavezani politiki družbene odgovornosti in okoljski politiki. Že leta 2012 smo vzpostavili Sistem ravnanja z okoljem, vzdržujemo certificiran sistem po več standardih, kot so ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013, ISO 13485:2016 in TL 9000 (R6.0/R5.5). Načelo trajnostnosti in krožne ekonomije vpeljujemo tako na ravni izdelkov kot procesov. Med pomembnejšimi koraki na tem področju je prenova hladilnega sistema in izkoriščanja odpadne toplote, ki smo jo izvedli s podjetjem Resalta. Ta je zasnovan na način, da se maksimalno izkoristi energija iz okolja in dosežejo čim višji prihranki. Za hlajenje našega podatkovnega centra smo namestili klima omare, ki imajo možnost izkoriščanja prostega hlajenja na način, ko je zunanja temperatura nižja od 15 °C, da se zunanji zrak direktno vpihuje v strežniški prostor in ga hladi. Odvečna toplota pa se v zimskem času uporabi za ogrevanje skladišča. Na tak način je dosežena maksimalna energetska izkoriščenost in znižanje ogljičnega odtisa. Na letni ravni se prihrani dobrih 400 MWh energije, emisije CO₂ pa se znižajo za 180 ton. Z daljinskim spremljanjem rabe energije je zagotovljeno tudi optimalno delovanje z doseganjem zastavljenih prihrankov in manjšim vplivom na okolje.

Iskratel, d.o.o., Kranj
www.iskratel.com