V Mestni občini Ljubljana si prizadevamo za zmanjšanje uporabe plastičnih vrečk, ki jih v največji meri obremenjujejo prav plastični odpadki, zato predstavljamo sodelovanje s trgovci in gostinci v ljubljanskem mestnem središču. Trgovce in gostince v mestnem središču smo pozvali, da namesto plastičnih svojim kupcem oziroma gostom ponudijo zgolj papirne ali biorazgradljive nakupovalne vrečke. Doslej se nam je pridružilo že več kot 40 trgovcev in gostincev, ki jih predstavljamo na posebej izpostavljeni spletni podstrani in so že ali bodo v kratkem prejeli posebno nalepko, s katero sporočajo, da plastičnih vrečk ne uporabljajo. K sodelovanju vabimo tudi vse ostale trgovce in gostince. V Mestni občini Ljubljana smo skupaj z javnima podjetjema Ljubljanska parkirišča in tržnice ter Snaga v sklopu celoletnega programa zelene prestolnice Evrope v letu 2016 zasnovali kampanjo proti plastičnim vrečkam s sloganom »Nisem večna, sem pa zato manj tečna. Sem biološko razgradljiva vrečka.«
Mestna občina Ljubljana
www.ljubljana.si