V skladu z vizijo podjetja Plastika Skaza, d.o.o., odgovorno skrbimo za zmanjšanje ogljičnega odtisa. Ogljični odtis je kazalnik, ki se uporablja za ponazoritev emisij toplogrednih plinov (GHG). Obseg 1 predstavljajo neposredne emisije GHG iz izvorov v lasti ali pod nadzorom podjetja, obseg 2 predstavljajo emisije iz naslova kupljene električne energije in toplote, obseg 3 pa ostale posredne emisije. Pri ogljičnem odtisu obsega 1 in 2 našega podjetja igra ključno vlogo vir električne energije. Ker elektriko že več let dobavljamo izključno iz nizkoogljičnih, obnovljivih virov energije, imamo za cca. 90 % manjši ogljični odtis obsega 1 in 2 kot v primeru, da bi jo dobavljali iz slovenske energetske mešanice. Trenutno je glavni fokus podjetja zmanjševanje emisij obsega 1 in 2, nadalje pa tudi obsega 3, ki predstavlja več kot 95 % ogljičnega odtisa podjetja.
Pripravila: Leja Goljat, raziskovalka strokovnjakinja

Plastika Skaza d.o.o.
www.skaza.com