MOL energetska prenova Foto nik rovanEnergetsko in statično prenovljena OŠ J. MoškričaS pametno energetsko prenovo stavb v Ljubljani na leto prihranimo več kot milijon evrov, poleg tega pa bomo ohranili kar 172.000 dreves. Letos smo končali z energetsko prenovo 48 javnih stavb v lasti Mestne občine Ljubljana, naslednje leto bomo prenovili še 11 objektov. Med prenovljenimi objekti so povečini vrtci, šole, zdravstveni domovi ter športni objekti. S prenovami občutno zmanjšujemo porabo energentov in višamo delež rabe obnovljivih virov. Oboje vpliva na znižanje emisij toplogrednih plinov. Še posebej smo ponosni, da smo v tem okviru prenovili številne vrtce in šole, s čimer smo zagotovili kakovostno okolje za mlade generacije. Hkrati smo najmlajše s tem, ko so spremljali prenove, seznanili tudi s pomenom varovanja našega okolje za generacije, ki prihajajo za nami. Podrobnosti o pametnih rešitvah projekta energetske prenove stavb lahko preberete na povezavi https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/energetsko-napredni/.

Mestna obcina Ljubljana
www.ljubljana