Oddelek za raziskave in razvoj podjetja GIC GRADNJE skupaj s tremi mariborskimi fakultetami sodeluje pri projektu razvoja posebnega informacijskega sistema za spremljanje delovnih procesov na gradbiščih z uporabo načel industrije 4.0. Končni cilj je komercialna uporaba sistema za samodejno spremljanje gradbenih del. Sistem bo omogočal poenostavljeno spremljanje ter izboljšan nadzor izvedenih del na določenem projektu. Podjetja bodo tako lažje nadzorovala časovni načrt gradnje in dosegala dogovorjene roke. Eden pomembnejših ciljev pa je tudi ažurno spremljanje kakovosti izvedenih del ter enostavnejše in bolj ekonomično obvladovanje stroškov gradnje. Prvi realen preizkus nove tehnologije je bil izveden na projektu izgradnje večstanovanjskega objekta v Mariboru, kjer so bila načela industrije 4.0 uporabljena za samodejno spremljanje procesa gradnje. Sistem je še v fazi razvoja, predvidoma bo zaključen v naslednjih dveh letih.

GIC GRADNJE d.o.o.
www.gic-gradnje.si