Grad Šalek (foto: Matej Vranič)
Grad Šalek (foto: Matej Vranič)

V mesecu septembru se zaključuje projekt RUINS, »Trajnostna ponovna uporaba, ohranjanje in sodobno upravljanje zgodovinskih ruševin v srednji Evropi«, ki je v višini 85 % sofinanciran iz naslova programa Interreg Central Europe. Projektni konzorcij sestavljajo partnerji iz šestih različnih držav (Poljska, Slovenija, Hrvaška, Slovaška, Češka in Italija). Evropska kulturna dediščina vključuje več tisoč srednjeveških ruševin. Lastniki in upravljavci teh območij se soočajo s podobnimi težavami, ki so povezane z njihovo zaščito: trajno uničenje in omejene možnosti za njihovo moderno uporabo. Projekt RUINS se osredotoča na vrednotenje in varovanje arheološke dediščine ter vpeljave novih sistemov zaščite in varovanja arheoloških najdišč. V sklopu projekta smo v Mestni občini Velenje izdelali celovit načrt upravljanja ruševine gradu Šalek, pripravili požarni red in oblikovali protokolarni spominek Šaleško pivsko čašo, ki je bila najdena pri arheoloških izkopavanjih na gradu Šalek. Z nakupom spominka prispevamo k ohranjanju in trajnostnemu razvoju gradu Šalek. Več informacij o projektu na https://www.velenje.si/uprava-organi-obcine/11212.

Mestna občina Velenje
www.velenje.si

Grad Šalek (foto: Matej Vranič)