Onesnaževanje s plastiko je eden najbolj perečih problemov, zoper katerega se v zadnjem času bori tudi zakonodaja, ki to področje ureja. Svet EU je v letu 2019 sprejel Direktivo (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (v nadaljevanju: Direktiva o plastiki za enkratno uporabo). Z Direktivo o plastiki za enkratno uporabo se sicer spodbujajo krožni pristopi, pri čemer se velik poudarek daje proizvodom, ki se lahko ponovno uporabijo, da bi se zmanjšala količina nastalih odpadkov, katerih velik del so plastični proizvodi za enkratno uporabo. V Direktivi so tako s prilogo določeni tisti plastični proizvodi, katerih poraba se mora zmanjšati, prav tako pa so določeni tudi proizvodi iz plastike za enkratno uporabo, katerih dajanje na trg je prepovedano (to so na primer vatirane palčke, pribor, krožniki …). Države članice morajo do 3. julija 2021 uveljaviti zakone in druge predpise, ki so potrebni za uskladitev, o čemer morajo obvestiti Komisijo. Del Direktive o plastiki za enkratno uporabo se je v slovenski pravni red že prenesel z novelo ZVO-1j, del direktive pa bo potrebno v nacionalni pravni red še ustrezno prenesti.

Zapisala: Urška Stopar, mag. prav., odvetniška pripravnica v Odvetniški družbi Neffat, o.p., d.o.o., študentka interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Varstvo okolja UL.

Odvetniška družba Neffat o. p., d.o.o.
https://neffat.si