Kemis109Zrezana dokumentacijaV vsakem podjetju se srečujemo s podatki, s katerimi moramo ravnati v skladu z zakonodajo o Varstvu osebnih podatkov ali pa le s podatki, katere razkritje bi lahko za podjetje pomenilo poslovno škodo. Ko želimo takšno dokumentacijo uničiti, je potrebno z njo ravnati tako, da ni možno, da bi prišlo do kakršnih koli zlorab in razkritij tretjim nepooblaščenim osebam. V podjetju Kemis smo za namen uničenja tovrstne dokumentacije kupili nov rezalnik, ki dokumentacijo zmelje do te mere, da podatki niso več razpoznavni. Na rezalniku lahko uničimo tako papirno dokumentacijo kot tudi CD-je in USB ključke. Med tovrstno dokumentacijo sodijo tudi Rtg filmi in vsa dokumentacija, ki se nanaša na bolnike v zdravstvenih ustanovah. Uničenje se lahko opravi ob prisotnosti predstavnika podjetja ali pa se sestavi komisija, ki ob koncu naredi tudi zapisnik ter izda evidenčni list.

Kemis d.o.o.
www.kemis.si