M Sora 1V okviru projekta ReWin v podjetju M Sorarazvijamo nova okna in vhodna vrata, ki so izdelana iz odsluženega, a še vedno kakovostnega lesa. Prepoznali smo potencial lesa, ki je sicer splošno tretiran kot odpadek, vendar so lahko njegovi deli z ustrezno analizo in izločitvijo poškodovanih delov uporabljeni za nadaljnjo predelavo v nove in kakovostne izdelke. Izgled starega lesa s svojo značilno sivo patino vzbuja mnogo zanimanja. Tega so izdelki poželi tudi na letošnjem sejmu Dom v Ljubljani, kjer so bila >klasična okna in vhodna vrata ReWin, izdelana iz odsluženega lesa starega kozolca, postavljena na ogled. Poleg estetske vrednosti predstavljajo izdelki tudi pomemben korak v smeri kaskadne rabe lesa in krožnega gospodarstva v podjetju in širše. S tem razlogom smo v podjetju M Sora prejeli tudi bronasto priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za inovacijo v Gorenjski regiji in posebno pohvalo za uveljavljanje krožnega gospodarstva.

M Sora d.d.
www.m-sora.si