Jezero Dojran je eno od treh velikih jezer Severne Makedonije in se že leta spopada s težavami evtrofikacije. Za občino Dojran, ki jezero upravlja, smo v podjetju Limnos pripravili načrt revitalizacije obale jezera z uporabo sonaravnih rešitev za izboljšano zaščito pred onesnaževanjem s kopnega. Priporočeni ukrepi naslavljajo smiselno paleto sonaravnih ukrepov, ki bodo večnamenski in usmerjeni v izboljšanje ekološkega stanja jezera in ohranjanja biodiverzitete. Predlogi obsegajo rastlinske čistilne naprave različnih tipov za čiščenje odpadnih voda pred vnosom v jezero, plavajoče otoke za bogatenje habitatov in odvzem hranil, zasadnjo trstičevja za bogatenje habitatov in odvzem hranil, revitalizacijo vtočnih kanalov in pritokov za preprečevanje vnosa hranil v jezero, puferske cone različnih izvedb za preprečevanje vnosa hranil v jezero in druge.

LIMNOS d.o.o.
www.limnos.si