Skupščina Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) je nedavno za evropsko sofinanciranje potrdila projekt revitalizacije Medloga in Škapinove ulice, ki ga je Mestna občina Celje prijavila za mehanizem Celostne trajnostne naložbe (CTN) – programski sklop Zelena infrastruktura. Namen projekta je izkoristiti potencial dveh zelenih robnih območij v Celju, ki ponujata možnost za razvoj novih načinov trajnostnega urejanja urbanega okolja in tesnejši preplet mesta z naravo. Gre za območji dela Medloga in zelenih površin na Škapinovi ulici, kjer si MOC želi izboljšati kakovost obstoječih zelenih površin in s tem zagotoviti dodatne možnosti za izvajanje rekreacijskih ter izobraževalnih dejavnosti za občane in obiskovalce mesta. Celotna ocenjena vrednost projekta, ki bo zaključen do leta 2026, znaša 1.270.151,67 evrov. Iz mehanizma CTN bo Mestna občina Celje zanj prejela 1.156.309,68 evrov.

Mestna občina Celje
https://moc.celje.si