Enekom---RES energijski prihranki znakBlagovna znamka RESDružba Enekom ima registriranih več blagovnih znamk za zaščito in prepoznavnost svojih rešitev. Med najbolj prepoznavnimi so energetski nadzorno-informacijski sistem ENIS, ciljno spremljanje rabe energije CSRE, direktorski gumb DG in sistem upravljanja z energijo SUE. CSRE kot sinonim za energetsko učinkovitost predstavlja osnovo za nižanje energijskih in okoljskih stroškov številnim strokovnim skupinam. Januarja 2016 je Urad RS za intelektualno lastnino potrdil registracijo nove blagovne znamke RES energijski prihranki. Gre za sistem, ki omogoča sledenje aktivnostim od ideje do spremljanja doseganja prihrankov, združuje pa različne pristope za podporo procesom vrednotenja aktivnosti za dvig energetske učinkovitosti. Veliko organizacij še vedno kampanjsko pristopa k izvajanju aktivnosti za energetsko učinkovitost. Procesi, združeni v okviru blagovne znamke RES energijski prihranki, bodo tudi najboljšim olajšali, s sistemskim pristopom, pot do dodatnih prihrankov.

Enekom, Inštitut za energetsko svetovanje, d.o.o.
www.enekom.si