Renault Nissan SlovenijaSkupina Renault začenja prve poskuse z dvosmernim (obrnljivim) polnjenjem. Posebnost uporabljene tehnologije je namestitev obrnljivega polnilnika v vozila, zaradi česar je potrebna le enostavna in cenovno ugodna prilagoditev obstoječih polnilih mest. Poskusna projekta potekata v Utrechtu na Nizozemskem in na otoku Porto Santo v portugalskem otočju Madeira. Sledili bodo poskusni projekti v Franciji, Nemčiji, Švici, na Švedskem in Danskem. Pretok energije iz vozila v omrežje (vehicle-to-grid) uravnava polnjenje in praznjenje akumulatorja v električnem vozilu glede na potrebe uporabnika in dane ponudbe električne energije v omrežju. Polnjenje je najbolj intenzivno, kadar je v omrežju presežna ponudba električne energije, kar je zlasti ob konicah proizvodnje iz obnovljivih virov. Toda vozila so zmožna tudi predajanja energije v omrežje v konicah porabe. Električna vozila tako lahko služijo kot začasni shranjevalniki viškov energije in s tem postajajo ključen vzvod pri razvoju oskrbe z energijo iz obnovljivih virov. Na ta način električno omrežje optimizira dobavo energije iz lokalnih obnovljivih virov in zmanjšuje stroške infrastrukture. Hkrati so uporabniki deležni bolj zelene in gospodarne porabe elektrike in so finančno nagrajeni za prispevek k učinkovitemu delovanju električnega omrežja.

Renault Nissan Slovenija, d.o.o.
www.renault.si