V sklopu projekta »Rešitev za ravnanje z mešanimi odpadki iz trde plastike z uporabo načel krožnega gospodarstva«, pridobljenega v okviru Programa Evropske unije za okolje in podnebne ukrepe LIFE, v Skaza v sodelovanju z drugimi projektnimi partnerji nadaljuje projektne aktivnosti na področju recikliranja mešanih odpadkov iz trde plastike. Naše podjetje vzpostavlja modularni prototipni sistem za kompavndiranje reciklatov, ki bo sprejemal materiale iz sortirnega sistema trdih plastičnih odpadkov, razvitega v sklopu projekta, kot tudi odpadni material iz lastne proizvodnje. Z izvajanjem projektnih aktivnosti bomo bistveno doprinesli k uresničevanju ciljev, kot so uvajanje novih poslovnih modelov za odpadno plastiko, ki se težje ali se ne reciklira, zapiranje snovnih tokov znotraj lastne proizvodnje izdelkov iz plastike, povečanje deleža reciklatov v produktih z dodano vrednostjo in nadaljnje uresničevanje vseh trajnostnih zavez našega podjetja.

Plastika Skaza d.o.o.
www.skaza.si