M SORA recapptureMobilna aplikacijaOb načrtnem rušenju dotrajanih objektov lahko iz njih po podatkih Tehniške univerze v Munchenu pridobimo kar 27 % lesa. Pri načrtni porušitvi je les pridobljen predvsem iz ostrešja objekta zaradi svojih kvalitativnih lastnosti najprimernejši za nadaljnjo uporabo. Ker s kaskadno rabo lesa podaljšamo njegovo življenjsko dobo in s tem poskrbimo, da v njem ohranimo uskladiščen ogljikov dioksid, je potrebno javnost ozaveščati o nujnosti in predvsem smiselnosti ponovne uporabe odsluženega lesa. Kupci si vse pogosteje želijo stavbno pohištvo, ki je izdelano iz odsluženega lesa oziroma lesa s starinskim videzom. Pri tem se srečujemo s problemom pridobivanja zadostne količine primernega odsluženega lesa. Zavedamo se, da je takšnega lesa v Sloveniji dovolj, vendar lastniki ne vedo, da ga lahko oddajo ali prodajo podjetju, ki bo les iz porušenega ostrešja predelalo v nov izdelek. S tem namenom v sodelovanju z Univerzo na Primorskem razvijamo mobilno aplikacijo in spletni vmesnik RecAPPture, preko katerega bodo lastniki odsluženega tramovja lahko oddali svojo ponudbo, tako da opredelijo lesno vrsto in količino ter dodajo fotografijo odsluženega lesa. Z aplikacijo s hitro izmenjavo informacij ponujamo možnost odkupa odsluženega lesa, ki bo predelan v kakovostni izdelek z dodano vrednostjo in znižanim ogljičnim odtisom.

M Sora d.d.
www.m-sora.si