V ljubljanskem RCERO, Regijskem centru za ravnanje z odpadki, smo 20. marca 2024 dosegli nov mejnik, predelali smo milijon ton mešanih komunalnih odpadkov. RCERO je svoja vrata odprl novembra 2015 in od takrat smo neprekinjeno delali na učinkoviti obdelavi teh odpadkov in recikliranju surovin iz njih, s čimer smo zagotavljali trajnostno ravnanje z okoljem in prispevali k zmanjšanju onesnaževanja. Ker odpadke dobro ločujemo (70 %) in s tem zmanjšujemo količino odpadkov v črnih zabojnikih, se lahko pohvalimo, da smo ta mejnik dosegli šele letos. RCERO Ljubljana uporablja najmodernejšo tehnologijo za ravnanje z odpadki v evropskem merilu, zagotavlja zelena delovna mesta in na ustvarjalen način prikazuje načela krožnega gospodarstva.

Mestna občina Ljubljana
www.ljubljana.si