Snaga-LjubljanaGradnja tovarne za predelavo odpadkov je v zaključni faziRegijski center za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana je največji kohezijski okoljski projekt v državi, ki bo poskrbel za odpadke tretjine Slovenije. Tovarna za predelavo odpadkov, kot RCERO poljudno rečemo, bo uporabljala najmodernejšo in trajnostno tehnologijo za ravnanje z odpadki v evropskem merilu ter zagotavljala zelena delovna mesta. Ključni del regijskega centra so trije objekti, v katerih bo potekala mehansko-biološka obdelava odpadkov, in sicer za dve vrsti odpadkov: za ločeno zbrane biološke odpadke, iz katerih bomo pridobivali kompost, in za preostanek komunalnih odpadkov. Regijski center na Barju sicer sestavljajo razširjeno odlagališče, čistilna naprava za izcedne vode in objekti za predelavo odpadkov. Novo odlagalno polje je v uporabi od leta 2009, čistilna naprava za izcedne vode obratuje od 2011, gradnja objektov za predelavo odpadkov, ki je najzahtevnejši del projekta, pa bo končana do konca letošnjega leta.

Snaga javno podjetje d.o.o.
www.snaga.si