Iskratel EOL153

Pametna mesta so že v osnovi zasnovana bolj trajnostno. Njihov namen je optimalna izraba prostora in virov ter njihova učinkovita razdelitev. To je mogoče doseči s centraliziranim spremljanjem podatkov iz različnih virov, njihovo analizo za učinkovitejše delovanje mestnih in drugih služb ter z možnostjo napovedovanja dogodkov, ki posledično omogoča preprečevanje nesreč in optimalni izkoristek virov. Dovolj kakovostne vode, dostop do čistejše energije, učinkovita mobilnost in občutek varnosti – vse z manjšim vplivom na okolje. To so zaveze, ki jih morajo sodobna mesta izpolnjevati za svoje prebivalce. Del tega že soustvarjamo tudi v kranjskem Iskratelu. »Z dolgoletnimi izkušnjami pri izvedbi kompleksnih projektov digitalizacije v večmilijonskih mestih smo v Iskratelu poleg ponudbe celovitih rešitev za pametna mesta ustrezen sogovornik občinskih uprav že v fazi definiranja najustreznejših primerov njihove uporabe. Te morajo biti skladne z njihovo dolgoročno strategijo razvoja mest v pametna urbana središča,« poudarja Tadej Dragaš, direktor poslovnega področja Industrijskih vertikal v Iskratelu.

Iskratel, d.o.o., Kranj
www.iskratel.com