Projekt ENCOURAGE naslavlja izobraževanje za trajnostno ravnanje z odpadki med zaposlenimi na občini, učitelji in drugimi, ki so vpleteni v to področje. Vsebina izobraževalnega programa vključuje šest modulov: zmanjšanje odpadkov, recikliranje, krožno gospodarstvo, predelava in odstranjevanje odpadkov, donosnost ravnanja z odpadki ter EU in nacionalne predpise trajnostnega ravnanja z odpadki v občinah. Horizontalna vsebina je osredotočena na motiviranje ustvarjalnega razmišljanja in ozaveščanja za prepoznavanje potencialov sprememb vedenja državljanov v smeri bolj trajnostne potrošnje. Izobraževalne vsebine bodo pripravljene za uporabo z različnimi učnimi metodami, kot so gradivo za branje, video posnetki, študije primerov in dobrih praks, predstavitve predavanj, skupinske razprave, forumi za razprave in drugo, s čimer nagovarjamo zelo širok krog zainteresiranih uporabnikov. Več o projektu na www.encourage.projectsgallery.eu.

Zapisala: dr. Dušan Klinar in dr. Klavdija Rižnar

SL V Sofinancira Evropska unija POS

ZRS Bistra Ptuj
www.bistra.si