Z avgustom se je uspešno zaključil projekt Kompetenčni center Mreže za prehod v krožno gospodarstvo (KOC – Krožno gospodarstvo). Projektno pisarno sta sestavljali Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine, kot prijavitelj in vodilni partner, in Štajerska gospodarska zbornica kot strokovni partner. V projektnem partnerstvu 25 podjetij je 923 oseb v sklopu 612 neformalnih usposabljanj krepilo ključne kompetence za prehod v krožno gospodarstvo s ciljem, da bi spodbudili produktivnost, ustvarjalnost in inovativnost. Izvedla so se usposabljanja s področja mobilizacije biomase, metode LCA, digitalizacije, če jih naštejemo le nekaj. Štajerska gospodarska zbornica s tovrstnimi aktivnostmi nadaljuje program razvoja človeških virov SRIP – Krožno gospodarstvo, v katerem je bil zasnovan kompetenčni model, ki je trenutno v procesu posodabljanja.

Štajerska gospodarska zbornica
www.stajerskagz.si