Za razvoj in krepitev kompetenc za trajnostno ravnanje z odpadki med zaposlenimi na občini in učitelji srednjih šol je razvit učni načrt (kurikulum, »syllabus«) za izobraževanje o trajnostnem ravnanju z odpadki (projekt ENCOURAGE, ERASMUS+). Vsebina učnih programov vključuje 6 tematskih modulov: zmanjšanje odpadkov, recikliranje, krožno gospodarstvo, predelava in odstranjevanje odpadkov, profitabilnost učinkovitega ravnanja z odpadki, EU in nacionalni predpisi trajnostnega ravnanja z odpadki v občinah. Horizontalna vsebina izobraževanja je osredotočena na motiviranje ustvarjalnega razmišljanja in ustvarjanja ozaveščenosti za prepoznavanje potencialov sprememb vedenja državljanov v smeri bolj trajnostne potrošnje. Izobraževalne vsebine se bodo izvajale z različnimi učnimi metodami, kot so gradivo za branje, video posnetki, študije primerov in dobrih praks, predstavitve predavanj, skupinske razprave, forumi za razprave idr. Več o projektu na www.encourage.projectsgallery.eu.

Encourage
Encourage
Sofinancira EU
Sofinancira EU

Zapisala: dr. Klavdija Rižnar

ZRS Bistra Ptuj
www.bistra.si