V Fit medii v okviru Akademije Zelena Slovenija organiziramo različna strokovna izobraževanja in delavnice. V januarju smo v partnerstvu s SRIP – Krožno gospodarstvo in MGRT izvedli spletno konferenco »Ključne teme ESG upravljanja«, ki se je je udeležilo 149 udeležencev. Upravljanje v skladu z ESG, ki temelji na okoljskem, družbenem in upravljavskem stebru, vse bolj postaja del strateškega upravljanja podjetij. Na konferenci je tudi direktorica Fit medie in strokovnjakinja s področja trajnostnega razvoja mag. Vanesa Čanji predstavila, kaj vključuje upravljanje ESG in kako trajnostnost implementirati v podjetje. Izkušnje iz naše svetovalne prakse kažejo, da je pri tem še veliko nejasnosti in vprašanj. S prilagojenimi delavnicami za podjetja, kjer se vsebina prilagodi ciljni javnosti zaposlenih, se gradijo kompetence zaposlenih s področja trajnostnosti, znanja za soočanje z izzivi upravljanja trajnostnosti tako na vodstveni kot na drugih področnih ravneh v podjetju, uvaja konkretne strateške korake ter povezuje kompetence in področja v podjetju za nadgradnjo in nove ideje.

Fit media d.o.o. / Zelena Slovenija
www.fitmedia.si, www.zelenaslovenija.si