V Zgodovinskem atriju Mestne hiše v Ljubljani je brezplačno na ogled razstava Ljubljana na poti v krožno gospodarstvo, na kateri predstavljamo naše cilje na tem področju v obdobju 2021–2027 ter izpostavljamo 10 principov krožnega gospodarstva. V Mestni občini Ljubljana se zavedamo pomena ohranjanja ključnih vrednot in prav upoštevanje načel krožnega gospodarstva nam omogoča, da jih varujemo in krepimo. Razumemo tudi, da lahko krožno gospodarstvo zaživi le, če smo vanj s svojimi dnevnimi izbirami in odločitvami vpeti vsi – prebivalci, gospodarstvo, nevladni sektor, izobraževalne in raziskovalne inštitucije ter vladne strukture. S sodelovanjem in povezovanjem preprečujemo nastajanje odpadkov in zmanjšujemo negativne vplive na okolje, usmerjamo pozornost v podaljševanje življenjske dobe izdelkov in materialov. Spodbujamo krožni življenjski slog, pri čemer ima mesto kot ekosistem ter Mestna občina Ljubljana kot gonilna sila teh procesov izjemno pomembno vlogo. Na razstavi predstavljamo tudi evropski projekt PSLifestyle, v okviru katerega bomo vzpostavili ogljični kalkulator, s katerim bomo prebivalcem pomagali pri sprejemanju še bolj trajnostnih vedenjskih vzorcev.

Mestna občina Ljubljana
www.ljubljana.si