Eko sklad EOL 124 125Reševanje energetske revščineEko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, tistim lastnikom nepremičnin, ki so prejemniki redne denarne socialne pomoči in živijo na degradiranih območjih (občine Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Trbovlje in Zagorje), povrne celoten strošek zamenjave starih peči. Poleg izboljšanja kakovosti zraka ta ukrep prispeva k zmanjševanju energetske revščine. Po novem so do teh spodbud upravičeni tudi prejemniki varstvenega dodatka in tisti prejemniki redne denarne socialne pomoči, ki so najemniki občinskih stanovanj. Spodbuda v višini do 100 % priznanih stroškov naložbe se lahko nakaže tudi neposredno na bančni račun izvajalca, tako da prejemnikom spodbude ni potrebno založiti sredstev za izvedbo naložbe. Poleg tega so ponovno na voljo nepovratna sredstva Eko sklada občinam, ki imajo delež ozemlja na območjih Natura 2000 oziroma na zavarovanih območjih za polnilne postaje za električna vozila.

Eko sklad, j.s.
www.ekosklad.si