Koronavirus pomembno vpliva na transportne kapacitete v Evropi. Povpraševanje po tovornem prostoru in blagu v Evropi narašča in širjenje koronavirusa ima vedno večji vpliv na cestni tovorni promet v Evropi. Transportni barometer Freight Tech podjetja TIMOCOM pa beleži močno rast na področju mednarodnih ponudb tovora.

TimoCom 1

Zaradi trenutno povečanega povpraševanja po trajnejših živilih in potrošnih artiklih je povpraševanje po transportnih kapacitetah na mednarodni ravni večje kot običajno. Proizvodna in trgovska podjetja morajo biti pripravljena na težave zaradi pomanjkanja tovornega prostora. Že pomanjkanje voznikov v logistični panogi je v preteklih letih botrovalo velikim težavam pri cestnem prevozu blaga v času sezonskih vrhuncev. Učinki koronavirusa te težave samo še povečujejo, kar kažejo tudi podatki transportnega barometra TIMOCOM. V januarju in februarju letos se je skupno po vsej Evropi beležila rast na področju ponudb tovora. V primerjavi z januarjem 2019 so narasle za 9 odstotkov. Februarja 2020 se je ta vrednost še povečala, tako da je bilo v sistemu pametne logistike TIMOCOM oddanih kar 13 odstotkov več naročil kot v primerjalnem obdobju leta 2019.

Če gledamo do sedaj najbolj prizadeto evropsko državo, torej Italijo, so učinki koronavirusa ta trend samo še potrdili. Januarja 2020 je bilo zabeleženih skupno 11 odstotkov več ponudb tovora z nakladalnim in/ali razkladalnim krajem v Italiji kot v istem mesecu preteklega leta. Februarja 2020 se je ta vrednost še povečala, tako da je bilo v Italiji zabeleženih kar 34 odstotkov več ponudb tovora z nakladalnim in/ali razkladalnim krajem v Italiji kot v enakem obdobju lani. V prvih tednih marca se je kazala enaka tendenca. Uvoz blaga v cestnem tovornem prometu v Italiji se je v prvih desetih dneh marca povečal za 24 odstotkov, izvoz v primerjavi z enakim obdobjem lani pa za 8 odstotkov.

Poleg tega je po navedbah IT-strokovnjakov in analitikov podjetja TIMOCOM k povečanemu povpraševanju po izdelkih iz Evrope prispeval začasno prekinjen pretok blaga s Kitajske. Med drugim so tudi trgovska podjetja pozvala dobavitelje živil k zagotovitvi večjih količin živil in potrošnega blaga. V zveznih deželah Bavarska in Severno Porenje-Vestfalija so nadalje začasno omilili nedeljske omejitve prometa tovornih vozil, da bi preprečili težave z oskrbo in pomanjkanje blaga zaradi širjenja koronavirusa. Ta ukrep se je kmalu razširil na celotno državo.

Kako naj se s trenutno situacijo spopadejo proizvodna in trgovska podjetja? Najpomembneje je, da si ustvarijo in ohranijo jasnost ter preglednost kar se tiče različnih nivojev oskrbovalne verige vzdolž procesa ustvarjanja vrednosti. Pri tem je treba upoštevati naslednje vidike: kateri materiali, surovine ali (gradbeni) deli so potrebni za katere izdelke in v kakšnem obsegu? Koliko in katere stranke so prizadete? Kateri dobavitelji so vključeni v proces in do kolikšne mere so prizadeti zaradi pomanjkanja kapacitet? Katere alternative so trenutno na voljo?

Za zagotovitev nadaljevanja poslovanja je treba že vnaprej določiti čimbolj raznolike dobavne in oskrbovalne poti. Z različnimi možnostmi postopanja se je mogoče izogniti oviram pri dobavi. Odgovorne osebe v logistiki se morajo zato proaktivno odzivati na aktualni razvoj in identificirati potencialne učinke na njihovo oskrbovalno verigo, da bodo imele po potrebi pripravljene kratkoročne alternative.

Pri tem je lahko v pomoč sistem pametne logistike (Smart Logistics System) TIMOCOM. Če npr. stalni špediter nima več transportnih kapacitet, se lahko v pametni aplikaciji Tovorni prostor najde med več kot 43.000 preverjenimi podjetji na trgu drugega prevoznika, ki še ima kapacitete. Več kot 130.000 uporabnikov na pametni aplikaciji namreč vsak dan objavi do 750.000 mednarodnih ponudb tovora in tovornega prostora.