Partnerstvo Driving Urban Transitions (DUT) je medvladni raziskovalni in inovacijski program, namenjen obravnavanju ključnih izzivov urbanih prehodov. Cilj partnerstva je oblikovanje inovacijskega ekosistema, ki spodbuja trajnostni razvoj in vključitev vseh urbanih deležnikov. V okviru partnerstva DUT je objavljen razpis, ki se osredotoča na tri ključne urbane sektorje, ki so opredeljeni kot prehodne poti: Energetsko pozitivne soseske (PED – Positive Energy Districts). Z inovativnimi rešitvami v urbanističnem načrtovanju ter sodelovanjem ključnih deležnikov spodbuja optimizacijo lokalnih energetskih sistemov z namenom vzpostavitve 100 podnebno nevtralnih okrožij do leta 2025. 15-minutno mesto (15minC) – spodbuja prehod na trajnostno mobilnost z izboljšanjem dostopnosti in povezljivosti na ravni sosesk na način, da bodo mesta bolj podnebno nevtralna, vključujoča in prijetna za življenje. Krožno urbano gospodarstvo (CUE – Circular Urban Economies) – podpira oblikovanje mestnih prostorov, ki se osredotočajo na regenerativni urbanizem, kar pomeni ustvarjanje skupnosti in sosesk, ki so prijazne za življenje, vključujoče in zelene ter temeljijo na načelih krožnega gospodarstva. V Sloveniji lahko sodelujejo raziskovalne institucije, visokošolske ustanove in subjekti poslovnega sektorja. Razpis prispeva k zelenim, odgovornim mestom in odraža globalno zavezo k varovanju okolja in trajnostnemu razvoju. Vir: https://dutpartnership.eu/funding-opportunities/dut_call_2023/, https://www.arrs.si/sl/medn/DUT/predstavitev.asp.

Zapisal: Matej Tisaj

TIKO PRO d.o.o.
www.tiko-pro.si