JP CCN Domzale Kamnik kapljicaKapljica vodeJP CČN Domžale-Kamnik je ena večjih in modernejših čistilnih naprav v Sloveniji. Poleg čiščenja odpadne vode deluje tudi kot učni, izobraževalni in svetovalni center. Ker si čistilne naprave, ki skrbijo za ohranjanje vodnih virov, zaslužijo pomembno mesto v naravnem in socialnem okolju, smo se odločili za širšo akcijo, s katero želimo skozi kreativne, humorne in zanimive zgodbe v grafični ali video obliki v javnosti izboljšati poznavanje in razumevanje posameznih procesov, ki potekajo na čistilni napravi. S tem povečujemo prepoznavnost dejavnosti čiščenja odpadnih voda. Z namenom spodbujanja odgovornega ravnanja z vodo na njeni poti od izvira do izliva smo v januarju razpisali natečaj o vodi. K sodelovanju vabimo posameznike in skupine, da na inovativen način predstavijo pojmovanja vode in pot onesnažene odpadne vode skozi čistilno napravo. Pri tem si lahko pomagajo z ogledom in posnetki čistilne naprave Domžale-Kamnik. Prispevke v dolžini do 5 minut je potrebno oddati v elektronski obliki na CD-ju ali USB-ključku do 25. aprila 2019 na naslov JP CČN Domžale-Kamnik, Študljanska 91, 1290 Domžale. Nagrajenci bodo znani na Dnevu odprtih vrat, ki ga organiziramo v maju. Več informacij o natečaju je na www.ccn-domzale.si.

JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o.
www.ccn-domzale.si