Na Visoki šoli za računovodstvo in finance smo se v okviru vsebin, ki se nanašajo na računovodsko poročanje, lotili raziskave na temo trajnostnega poročanja podjetij v Sloveniji. Namen raziskave je ugotoviti različnosti ali podobnosti v poročanju o trajnostnem poslovanju oziroma nefinančnem poročanju podjetij, ki so bila zavezana k nefinančnemu poročanju za leto 2021. Sem sodijo podjetja, ki so subjekti javnega interesa in imajo več kot 500 zaposlenih. V raziskavi bomo pregledali poročila o nefinančnem poročanju in povzeli bistvene podobnosti v poročanju (34 podjetij za leto 2021). V letu 2022 je bila sprejeta Direktiva (EU) 2022/2464 (CSRD), ki želi doseči poenotenje poročanja o trajnostnem poslovanju. V nastajanju so evropski standardi o trajnostnem poročanju. Namen raziskave, ki jo bomo nadaljevali tudi v prihodnjih letih, je spremljanje napredka pri poenotenju in primerljivosti trajnostnega poročanja, kar je cilj nove direktive.
Pripravila: mag. Darinka Kamenšek, dekanja

Visoka šola za računovodstvo in finance
www.vsr.si