SŠ-za-gradbeništvo-in-varovanje-okolja110Nagrajeni učenciV sredini junija so se v Informacijskem središču GEN v Krškem zbrali najboljši učenci in dijaki, ki so v iztekajočem se šolskem letu raziskovali in ustvarjali na temo energije, elektrike in energetike v okviru projekta »Mladi v svetu energije«. Na natečaj so prejeli več kot 80 različnih izdelkov – od maket, plakatov, risb, predstavitev, energetskih slovarjev. V natečaju je sodelovalo več kot 400 slovenskih otrok in mladostnikov. Strokovno komisijo so najbolj navdušili učenci iz Velenja in Leskovca pri Krškem ter dijaki iz Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja iz Šolskega centra Celje, ki so pod mentorstvom Janje Čuvan pripravili video in grafično predstavitev energetskega slovarja in prejeli 1. nagrado med raziskovalci. Namen projekta Mladi v svetu energije je ozaveščanje učencev in dijakov ter učiteljev osnovnih in srednjih šol o trajnostnih in obnovljivih virih energije, nizkoogljični proizvodnji električne energije, zanesljivi oskrbi z električno energijo, o ukrepih za učinkovito rabo energije ter prihodnosti oskrbe z električno energijo v Sloveniji in v svetu.

Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja, Šolski center Celje
gvo.sc-celje.si