Gradbeni odpadki čakajo na sežig.
Gradbeni odpadki čakajo na sežig.

Pouk na daljavo je dijakom, še posebej pri strokovnih modulih, omogočil več samostojnega dela, terenskega dela in raziskovanja. Dijaki so izzive sprejeli z veseljem in motiviranostjo za delo. Nekateri so se v svoje delo tudi zelo poglobili. V okviru predmeta Gospodarjenje z odpadki so dijaki najprej raziskovali svoj kraj, njegove znamenitosti in zanimivosti. V nadaljevanju so se lotili področja ravnanja z odpadki. Poiskali so subjekte, ki ravnajo z odpadki – popisali zbiralce odpadkov, trgovce z odpadki, posrednike, prevoznike ter predelovalce oz. obdelovalce odpadkov. Podatke so iskali na občini in v registru zadolženih upravljavcev z odpadki na spletnih straneh ARSO. V naslednjem koraku so izvedli popis in dokumentirali (fotografirali) divja odlagališča odpadkov v svojem kraju. Dijaki so ugotovili, da se je veliko divjih odlagališč očistilo v okviru čistilnih akcij. Še vedno so divja odlagališča, kjer pa prevladujejo gradbeni odpadki. Ugotovili so tudi, da nekateri ljudje kopičijo odpadke na svojih zemljiščih in jih občasno sežigajo na prostem. Ob koncu smo bili enotni, da so dijaki z nalogo bolje spoznali svoj kraj, da so pri pripravi naloge ozavestili pomen ločenega zbiranja odpadkov, začeli poglobljeno razmišljati o tem problemu in iskati rešitve v svoji okolici.

Šolski center Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja
http://gvo.sc-celje.si