Telekom-Zakrita-bazna-postaja-DobrovoZakrita bazna postaja DobrovoV Telekomu Slovenije si načrtno prizadevajo za družbeno odgovorno ravnanje, v tem okviru pa tudi za zmanjševanje vplivov svojega delovanja na okolje. Tako med drugim redno spremljajo porabo energije, racionalna raba energije pa je sestavni del strategije Telekoma Slovenije. Rezultate na tem področju spremljajo z merljivimi energetskimi kazalniki (skladno z GRI priporočili), pri tem pa sistematičnost zagotavljajo s sistemi kakovostnega vodenja, ki so skladni z zahtevami mednarodnih standardov. V letih 2013 in 2014 so tako razvili in uvedli sistem učinkovitega ravnanja z energijo in okoljem (SURE/O, ki je skladen z mednarodnim standardom ISO 50001). Informacijska podpora omogoča vpogled v porabo električne energije za več kot 2.000 vključenih lokacij oziroma naprav ter vpogled v porabo energentov za ogrevanje na 70 najpomembnejših lokacijah (kar predstavlja več kot 95 % tovrstne porabe). Rezultati načrtnega dela so že vidni, saj so v družbi strošek električne energije v letu 2015, v primerjavi z izhodiščnim letom 2009, zmanjšali za 3,2 milijona evrov oziroma za 23 %.

Telekom Slovenije, d.d.
www.telekom.si