Direktor Simbia mag. Marko Zidanšek in direktor Zeosa mag. Emil Šehič ob predaji kotička za ponovno uporabo starih aparatov.
Direktor Simbia mag. Marko Zidanšek in direktor Zeosa mag. Emil Šehič ob predaji kotička za ponovno uporabo starih aparatov.

V Celju je od julija dalje možno oddati še uporabne aparate. Nosilka projekta Life – Spodbujamo e-krožno družba Zeos je v sodelovanju z lokalnim partnerjem družbo Simbio postavila prvi kotiček za oddajo še delujočih aparatov. Nahaja se v Zbirnem centru Bukovžlak na RCERO Celje tik ob prostoru za oddajo odpadne električne in elektronske opreme. Gre za pilotni projekt, ki vzpostavlja krožno gospodarstvo. Namen je, da se zberejo aparati, ki so še delujoči in tako ne gredo v predelavo, ampak se pripravijo za ponovno uporabo in po različnih poteh najdejo nove lastnike. Po ocenah je med odpadnimi aparati dejansko odstotek do dva še delujočih. Aparati, ki jih poganja elektrika ali so na baterije, ne smejo biti stari več kot 10 let, preveč poškodovani ali umazani. Gre za pilotni projekt, ki šele vzpostavlja sistem ponovne uporabe in izkušnje tega projekta bodo podlaga za vzpostavitev enovitega sistema za celo državo. Ta kotiček seveda tudi služi kot komunikacijsko orodje za usmerjanje ljudi v ponovno uporabo aparatov. V sklopu 5-letnega projekta bo v Sloveniji postavljenih skupaj 60 tovrstnih kotičkov.
Simbio, d.o.o.
www.simbio.si