V sklopu projekta »SI-Geo-Electricity – Pilotna geotermična elektrarna na obstoječi plinski vrtini Pg-8« se že letošnjo jesen načrtuje zagon inovativne geotermične elektrarne z močjo 50 kWe v naselju Čentiba pri Lendavi. To bo prva proizvodnja geotermične električne energije v Sloveniji. Elektrika se bo pridobivala preko zaprtega tokokroga hladiva, kjer se bodo pregrete pare amonijaka vodile na plinsko turbino. Pilotna elektrarna temelji na slovenskem znanju izkoriščanja geotermične gravitacijske toplotne cevi. Na podlagi testnega delovanja bo ocenjen skupni geotermični potencial opuščenih naftno-plinskih vrtin v SV Sloveniji. Do aprila 2024 pa bodo pripravljene smernice za razvoj takšnih projektov v večjem obsegu. Projekt financirata finančni mehanizem EGP in vodilni partner Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., projektni partnerji pa so Petrol Geo, proizvodnja ogljikovodikov, d.o.o., Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Geološki zavod Slovenije.

EEA grants

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Geološki zavod Slovenije
www.geo-zs.si