Nova-KBM 111-112Udeleženci programa za spodbujanje kreativnostiKonec junija se je v Novi KBM končalo petmesečno usposabljanje po Programu za spodbujanje kreativnosti na delovnem mestu. 12 zaposlenih (Manuela Cafuta, Sabina Čeh Černelič, Anja Cvirn, Blanka Borko, Tamara Breznik, Katarina Grgić, Robert Hernet, Dušan Kirbus, Tatjana Kuhar, Milena Polutnik Fonovič, Nataša Sernc in Barbara Veselko) iz različnih organizacijskih enot Nove KBM predstavlja prvo generacijo diplomirancev programa za spodbujanje kreativnosti v naši banki in celo v Sloveniji. V programu za spodbujanje kreativnosti, ki je obsegal 20 delavnic, so udeleženci poglobili razumevanje vseh 12 dejavnikov, ki sooblikujejo inovativno organizacijo in time. Testirali so lasten kreativni profil, spoznali kreativno metodo I.D.E.A.S. za učinkovito soočanje z izzivi in skozi poučne timske igre pridobili veliko novega znanja. Naučili so se tudi, kako v kratkem času ustvariti množico idej z različnimi kreativnimi tehnikami. Z delom na teh 20 delavnicah smo dokazali, da je možno združevati in povečevati kreativnost, učinkovitost in še zadovoljstvo.

Nova KBM d.d.
www.nkbm.si