Jeseni 2023 smo na Fakulteti za varstvo okolja (FVO) začeli izvajati projekt, katerega namen je predvideti, obvladati in zmanjšati tveganja na območjih delovanja Slovenske vojske (SV) zaradi naravnih in okoljskih nesreč. V izvajanje projekta, ki ga financirata Ministrstvo za obrambo RS (MORS) in Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS, so poleg FVO (vodilni partner), vključeni še Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za raziskovanje krasa ter Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede. Namen in cilji projekta so: evidentirati območja delovanja SV z vidika vplivov na okolje, oceniti možnosti nastanka okoljskih in naravnih nesreč na območjih delovanja SV, opredeliti potencialne vplive na okolje pri manipulaciji z nevarnimi snovmi v SV, analizirati odnos lokalnega prebivalstva do delovanja SV, določiti ukrepe za zmanjšanje okoljske škode in oblikovati protokol ravnanja ob okoljskih ter naravnih nesrečah na območju delovanja SV.

Fakulteta za varstvo okolja
https://fvo.si