SŠ-za-gradbeništvo-in-varovanje-okolja---mesec prostora116V mesecu prostora, oktobra 2016, smo sodelovali v projektu promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve, sofinanciralo ga je Ministrstvo za okolje in prostor. Cilji projektnih dogodkov in aktivnosti so bili ozaveščanje in izobraževanje širše javnosti, zlasti otrok in mladih, o pomenu prostora kot skupni vrednoti, doseganje odgovornega in racionalnega vedenja v prostoru in krepitev zavedanja posameznika, da lahko s svojim ravnanjem prispeva k boljšim prostorskim ureditvam. Pod naslovom »Spreminjajmo mesta, ne podnebja« so se združili dogodki in aktivnosti, ki obravnavajo vprašanja prostorskega in urbanega razvoja, načrtovanja in urejanja prostora, arhitekture, graditve in stanovanj z upoštevanjem podnebnih sprememb. Prilagajanje podnebnim spremembam je priložnost za ozelenitev mest, izboljšanje infrastrukture, trajnostno prenovo zgradb in sosesk, uveljavljanje inovativnih rešitev na področju trajnostne mobilnosti ter energetske oskrbe. V projektu smo sodelovali z organizacijo celodnevnih delavnic za učence osnovnih šol naše regije z naslovom Tri M: Mesto-Mladi-Mobitel. Učenci so najprej spoznali sodobne ureditve mest po svetu, nato so v skupinah v svojem kraju iskali prostorske in arhitekturne ureditve ulic, naselij, kulturno zgodovinskih objektov in športnih objektov, jih fotografirali z mobiteli in naredili zaključne predstavitve.

Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja,
Šolski center Celje
http://gvo.sc-celje.si