Telentmagnet EOL153

V juliju 2020 se je uradno pričel izvajati 30-mesečni projekt TalentMagnet »Improved institucional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attractuion and Retention in the Danube Region«, sofinanciran iz naslova programa Interreg Podonavje v višini 85 %. Vrednost projekta za Mestno občino Velenje znaša 140.600 evrov. Podobno kot Velenje tudi druga manjša in srednje velika mesta v Podonavju izgubljajo visoko izobražene mlade ljudi. Za podonavsko regijo je značilna najvišja stopnja izseljevanja mladih, kar vpliva na demografske razmere in trg dela, vse skupaj pa vodi v pomanjkanje visoko izobražene delovne sile. Kakovostna ponudba delovnih mest je le eden od dejavnikov za ohranjanje in privabljanje talentov. Beg možganov je mogoče preprečevati tudi z izboljšanjem pogojev za talentirane ljudi in razumevanjem ključnih dejavnikov obstoja (dostopna stanovanja, kakovost javnih storitev, dobra izobrazba, privlačno kulturno življenje in rekreacijske zmogljivosti).

Mestna občina Velenje
www.velenje.si