ZRS Bistra Ptuj EOL148

Projekt SubNodes želi povezati sekundarne transportne železniške povezave v regijah srednje Evrope s primarnimi železniškimi transportnimi potmi transevropskega transportnega omrežja (TEN-T). Podpira program sodelovanja Interreg Central Europe 2014–2020. V projekt je vključenih 9 partnerjev iz 6 srednjeevropskih držav. Iz Slovenije sodelujeta ZRS Bistra Ptuj in Prometni institut Ljubljana. Eden ključnih rezultatov projekta je privabiti potnike k uporabi intermodalnega potovanja, zato je treba ponudnike javnih prevozov spodbuditi, da bodo hitrejši, bolj zanesljivi, udobni in dostopni. V Sloveniji smo izvedli dva pilotna primera. V ZRS Bistra Ptuj smo se usmerili v vzpostavitev vlakovne linije z možnostjo postavitve kolesa na vlak. V sodelovanju s Slovenskimi železnicami je od aprila 2019 vzpostavljenih vsaj 8 dnevnih linij z vlakom med Ptujem in Mariborom, kjer lahko potniki svoje kolo postavijo na vlak. Ob tem smo izvedli tudi promocijo povezave kolesarjenja in vožnje z vlakom. Prometni institut pa je v ljubljanski urbani regiji vzpostavil uvedbo pametnih intermodalih prikazovalnikov v živo (informacije o voznih redih in prihodih JPP vozil), kar bo prispevalo k večji ozaveščenosti in spodbudilo deležnike k izboljšanju kakovosti potniških prevoznih storitev tudi drugje. Najpomembnejši cilj je, da se transport prilagodi potnikovim potrebam. Projekt želi povečati število uporabnikov javnega prevoza v zalednih območjih TEN-T omrežja, kar bomo dosegli z implementacijo zapisanih smernic v lokalno, regionalno in državno prometno zakonodajo.
ZRS Bistra Ptuj
www.bistra.si