Dušilka - poskusna priključitev
Dušilka – poskusna priključitev

V okviru projekta SINCRO.GRID, ki ga koordinira družba ELES, potekajo številne aktivnosti. V RTP Divača smo vgradili dušilko in jo uspešno vključili v omrežje. Prav tako smo v Divači zaključili z montažo energetskega kondenzatorja, ki bo skupaj z ostalimi kompenzacijskimi napravami omogočal regulacijo napetosti v elektroenergetskem sistemu Slovenije in Hrvaške. Trenutno pa najbolj intenzivno potekajo dela v RTP Pekre, kjer pripravljamo vse potrebno, da bomo na lokaciji lahko inštalirali baterijske hranilnike električne energije. Namen projekta SINCRO.GRID, ki je sofinanciran iz evropskih sredstev, je omogočiti učinkovitejšo uporabo obstoječega elektroenergetskega omrežja v Sloveniji in na Hrvaškem, kar bo omogočilo obstoječi infrastrukturi sprejemanje večjih količin električne energije iz obnovljivih virov in zanesljivejšo oskrbo z električno energijo. Več o projektu: www.sincrogrid.eu.

ELES, d.o.o.
www.eles.si

Dušilka - poskusna priključitev  Dušilka - poskusna priključitev