Nedavno je bil v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, ki se izvaja s podporo sredstev Finančnega mehanizma EGP 2014–2021, odobren projekt SALOMON, ki se bo izvajal na območju Novega mesta in norveških mest Bodø in Stjørdal. Razvojni center Novo mesto, Splošna bolnišnica Novo mesto in norveška univerza NORD sodelujejo pri pripravi mobilnostnega načrta za Splošno bolnišnico Novo mesto in izvedbi pilotnih ukrepov. Osebni cestni promet je eden glavnih dejavnikov, ki povzroča emisije toplogrednih plinov in degradacijo mestnega prostora, kar se dogaja tudi na območju Splošne bolnišnice Novo mesto. S projektom bomo zmanjšali število potovanj z osebnim prometom, izpuste CO2 in zagotovili pogoje za bolj trajnostno mobilnost. S podporo programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanja nanje bomo povečali ozaveščenost o trajnostnih oblikah mobilnosti in prepoznavnost Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora.

Razvojni center Novo mesto

www.rc-nm.si