Eles EOL 123Projekt Premakni porabo bo gospodinjstvom in malim poslovnim odjemalcem na območju desetih štajerskih občin, ki so priklopljene na RTP Breg in so že v sistemu naprednega merjenja, omogočil, da z aktivnim upravljanjem porabe električne energije prihranijo pri stroških za električno energijo. Kot je pojasnil Gregor Omahen iz družbe Eles, vodja projekta Premakni porabo, lahko zmanjševanje odjema nadomesti gradnjo dragih sistemskih elektrarn in je okolju prijazna rešitev. Povedal je, da bosta v oktobru in novembru potekala pridobivanje in izbira 1.300 sodelujočih odjemalcev, sama izvedba projekta pa bo potekala od 1. decembra letos do 30. novembra prihodnje leto. Rezultati bodo po zaključku projekta uporabni na nacionalni ravni. Projekt je del širšega triletnega slovensko-japonskega projekta pametnih omrežij in pametnih skupnosti NEDO, v katerem so osnovni partnerji japonska agencija NEDO in njegov pooblaščeni izvajalec Hitachi ter družba Eles. Več o projektu je dostopno na spletni strani www.premakni-porabo.si.

Eles, d.o.o.
www.eles.si