BTC EOL158

Družba BTC je od leta 2020 partnerica pri evropskem projektu MATRYCS, ki ga financira Evropska unija, v njem pa iz Slovenije v konzorciju sodeluje še družba Comsensus. Projekt se bo končal konec leta 2023, v okviru projekta pa razvijajo »big data« aplikacije za optimizacijo oskrbe z energijo v stavbah v povezavi z okoljskimi vplivi in vplivi uporabnikov v stavbah. Razvite bodo aplikacije za pomoč pri facility managementu na stavbah. V družbi BTC v projektu sodelujemo kot testno območje za novo razvite produkte. Projekt je v začetni fazi, v kateri se definirajo sistemske zahteve in specifikacije ter kazalniki uspešnosti (KPI) za različne uporabnike stavb. Več o evropskem projektu MATRYCS na https://www.matrycs.eu.

BTC d.d.
www.btc.si