FF EU disclaimerProjekt FutureFlow, ki ga koordinira družba ELES, v njem pa sodeluje še enajst partnerjev iz sedmih držav, zaključuje tretje leto. Partnerji so do sedaj razvili že številne inovativne rešitve. Ena izmed njih je metoda za empirični izbor avtomatske rezerve za povrnitev frekvence, ki temelji na podatkih štirih sistemskih operaterjev (APG, ELES, MAVIR, TRANSELECTRICA) v realnem času. Naslednja je metoda za porazdelitev stroškov prerazporeditve proizvodnje električne energije (t.i. redispatching), ki temelji na principu »Power Flow Coloring« in jo evropsko združenje sistemskih operaterjev ENTSO-E že ocenjuje kot referenčno metodologijo na tem področju. Veliko uporabnih informacij o tem, ali so aktivni odjemalci lahko pomemben člen pri zagotavljanju najpomembnejših sistemskih storitev, pa bodo partnerji dobili tudi iz testiranj, ki potekajo v realnem času pri aktivnih odjemalcih v štirih partnerskih državah (Avstrija, Madžarska, Romunija in Slovenija). 
FutureFlow
ELES, d.o.o.
www.eles.si