FF Shema_01_121V mednarodnem raziskovalnem projektu FutureFlow, ki je že na eni tretjini, sodeluje 12 partnerjev iz osmih evropskih držav. Projekt je vreden 13 milijonov evrov in se financira iz evropskega programa Obzorje 2020. Družba ELES je koordinator projekta. FutureFlow se ukvarja z najbolj perečimi izzivi elektroenergetskega sistema, v katerem potrošniki, opremljeni s sodobnimi tehnologijami, niso zgolj navadni potrošniki, temveč lahko tudi proizvajajo električno energijo. Imajo torej potencial, da postanejo aktivni igralci, ki so sposobni v nekaj sekundah povečati ali zmanjšati odjem in s tem izvajati funkcije regulacije frekvence, ki jih danes v veliki meri izvajajo tradicionalne hidro- ali termoelektrarne. FutureFlow kot razvojni projekt ne bo ostal zgolj na ravni znanstvenih prispevkov. Rezultat projektnega dela bodo tudi prototipne rešitve, ki jih bo lahko industrija neposredno po zaključku projekta uporabila v realnem gospodarstvu.

FutureFlow logonapis new 121   eu-LOGO 121

ELES, d.o.o.
www.eles.si