Nacrt sodobnega parka na degradiranem obmocju EOL157

V šolskem letu 2020/21 sta se koordinatorici projekta Ekošola na naši šoli, Janja Čuvan in Alenka Lah Kalan, z dijaki programa okoljevarstveni tehnik vključili v mednarodni projekt Erasmus+, v katerem sodelujejo partnerske organizacije treh držav: Slovenije, Romunije in Češke. Projekt z naslovom »Change Your Role – Spremeni svojo vlogo« je namenjen združevanju različnih načinov dela z mladimi na okoljskem področju, s katerimi jih usmerjamo k aktivnemu državljanstvu. Projekt mlade spodbuja, da sami prepoznavajo okoljske izzive in zanje sami oblikujejo rešitev. V okviru aktivnosti Trajnostno življenje so se dijaki srečali s problemom lokalne skupnosti. Zapuščeni mestni gozd so morali urbanistično preoblikovati in mu spremeniti namembnost za družbene namene z upoštevanjem vseh treh stebrov trajnostnega razvoja – gospodarskega, družbenega in okoljskega po metodi Place Based Learning. Anita Očko in Nejc Perdih sta ga zasnovala s pomočjo računalniškega programa AutoCAD, v nadaljevanju pa predstavila še svoje predloge o trajnostni rabi degradiranega območja. Pri povezovanju gospodarstva in okolja se naučimo razmišljati, kako ravnati trajnostno. S tem podpiramo rast gospodarstva in povezovanje družbe, hkrati pa s svojim ravnanjem ne škodujemo okolju, ampak ga ohranjamo čistega še za naslednje generacije.

Šolski center Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja
http://gvo.sc-celje.si