V današnjem času se pogosto srečujemo s pomanjkanjem določenih poklicev in nezanimanjem učencev za specifična šolanja. V okviru projekta »Elektronika z robotiko« se učenci naučijo spajkati, tvoriti osnovne elektrotehniške tokokroge in razvijajo splošne ročne spretnosti. Spoznajo se z risanjem električnih shem, tiskanih vezij, osnovami grafičnega programiranja, 3D modeliranja in na koncu ustvarijo svoje izdelke. V šolskem letu 2023/2024 se je robotika prvič izvajala kot izbirni predmet v okviru tehnike na OŠ Artiče. V vsebine projekta je bilo vključenih 12 učencev 8. razreda. V družbi HESS prepoznavamo odgovornost do družbene skupnosti in okolja, v katerem delujemo, zato z veseljem podpiramo družbeno odgovorne projekte, ki prispevajo k napredku in višji kakovosti življenja prebivalcev na območju našega delovanja. Finančno smo podprli tudi izvedbo projekta Elektronika z robotiko, saj se zavedamo, da z vlaganjem v znanje otrok vlagamo v bodoče inženirje in tehnike.

HESS, d.o.o.
www.he-ss.si